รายชื่อหลักสูตร
09.30 - 12.00 น.
ผู้ลงทะเบียน : เต็ม การปลูกผักคนเมือง
09.30 - 10.30 น.
ผู้ลงทะเบียน : เต็ม การเพาะต้นอ่อนผักงอกสำหรับคนเมือง
ผู้ลงทะเบียน : เต็ม น้ำเต้าหู้ทรงเครื่อง
ผู้ลงทะเบียน : เต็ม การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
10.45 - 12.00 น.
ผู้ลงทะเบียน : เต็ม การเพาะต้นอ่อนผักงอกสำหรับคนเมือง
ผู้ลงทะเบียน : เต็ม น้ำเต้าหู้ทรงเครื่อง
ผู้ลงทะเบียน : เต็ม การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
13.30 - 16.00 น.
ผู้ลงทะเบียน : เต็ม การปลูกผักคนเมือง
13.30 - 14.30 น.
ผู้ลงทะเบียน : เต็ม การเพาะต้นอ่อนผักงอกสำหรับคนเมือง
ผู้ลงทะเบียน : เต็ม ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนจากผักงอก
ผู้ลงทะเบียน : เต็ม การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
14.45 - 16.00 น.
ผู้ลงทะเบียน : 31 การเพาะต้นอ่อนผักงอกสำหรับคนเมือง
ผู้ลงทะเบียน : เต็ม ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนจากผักงอก
ผู้ลงทะเบียน : เต็ม การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
ลงทะเบียน | ค้นหาข้อมูล
ประสานงานเรื่องการรับสมัครฝึกอาชีพได้ที่
คุณพุทธิดา โทร. 0933058904
คุณฆฤณรัศมิ์ โทร. 0646386661